Uniunea Națională a Barourilor din România susține lupta confraților din Republica Moldova pentru independența profesiei de avocat