RIL admis: Consilierii juridici își pot exercita profesia independent de înscrierea acestora într-un tablou profesional ținut de Colegiile Consilierilor Juridici din România