Raportul anual 2020 al Curții de Justiție a Uniunii Europene este disponibil online