Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2022, care se va desfășura în ziua de 03 aprilie 2022