PROCES VERBAL din data de 15 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023