PROCES VERBAL din data de 12 aprilie 2022 privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 3 aprilie 2022