Modificările Statutului profesiei de avocat cu privire la publicitate au fost publicate în Monitorul Oficial