Libertatea și independența avocatului în exercitarea profesiei. Între aparență și realitate