Întâlnire de lucru cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară