Hotărârea nr. 210 din 10-11 decembrie 2021 pentru modificarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat