Extinderea ariei de activități profesionale pentru avocați. Senatul a adoptat proiectul legislativ care prevede că avocații pot reprezenta persoanele în procedurile în fața OSIM fără a mai fi necesar să dobândească calitatea de consilier în proprietate intelectuală.