Cursuri gratuite pentru avocați organizate de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)