Contestații la punctaj – Candidații respinși la examenul din data de 03 aprilie 2022 vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu duminică, 10 aprilie, ora 11,30