COMUNICAT privind situația restanțelor la plata onorariilor pentru prestațiile avocațiale din oficiu