Art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1130/22 octombrie 2021 a rămas nemodificat