Anunţ important! – Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem formulate de candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 6 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem)